Общи познания за цветята Общите  познания за цветята са основа за успешното им отглеждане. Те се изразяват в няколко въпроса , на които ще отговорим , търсейки компетентна помощ.Преди това обаче нека уточним понятието цветя , защото неговото съдържание варира. Някои под думата цветя разбират само тревистите растения , други…

Read more

Градински цветя: страст или нежен чар Нито една градина не е останала  без цветя, те се намират на специално подготвени цветни лехи, около беседките, служат като разделител в района на зониране. Техните сортове и видове, са толкова много, че дори запалените производителите не винаги могат да кажат, че познават всичките…

Read more

2/2