Цъфтящи

Кочиев Рододендрон

КОЧИЕВ РОДОДЕНДРОН
Rhododendron (Myrtifolium) kotschyi Smk.

 

Rhododendron е най-големият род на семейство е най-големият род на семейство Ericaceae (Боровинкови). Той има около 500 вида, повечето от които са северно американски и азиатски. Родовото име произлиза от гръцките думи rhodon – роза и dendron – дърво и се превежда розово дърво. До XVII век това име е давано на украсното растение зокум. Едва шведският естествоизпитател Карл Линей го е прехвърлил на истинския род. Поради приликата му с розата немците го наричат алпийска роза и с това име е познато и у нас. Някои видове с вечнозелни листа са известни в цветарството с името азалея.
Кочиевият рододендрон е разклонено ниско храстче с кожести вечнозелени листа. Те са обратно яйцевидни или продълговато елипсовидни, с тъп връх, целокрайни. Разположени са последователно. Отгоре са лъскави, тъмнозелени, а отдолу – покрити с ръждиви люспици (такива има и при близкородствения алпийски вид Rhododendron ferrugineum, ръждив рододендрон). Пролетно време се образуват два вида пъпки – тесните развиват листни клонки, а дебелите – няколко (до 10) разположени на къси дръжки цветове в сенниковидни съцветия. Чашката е дребна, петделна, покрита с жлезисти власинки. Венчето е розовочервено, дълго към 2 см, с тясна тръбица и неясно изразена неправилност на коронката. Тя е петделна и достига 2 см в диаметър. Тичинките и плодникът са скрити в тръбицата.
Кочиевият рододендрон цъфти през пролетта във високопланинските скалисти места след стопяването на снежната покривка. У нас неговите обилно цъфтящи храстчета покриват големи площи по северните склонове на Юрушка грамада, Малкото пръскало, Марагидик и Мазалат в Средна Стара планина на височина 1600 – 2100 м, а в Рила – по Белмекен и околните върхове на 2000 – 2500 м н.в. Освен у нас този вид се среща в Якупица планина в Югославия, в Карпатите, Галиция и Горен Днестър.
У нас е обявен за защитен и събирането му е забранено. Той би могъл да се отглежда в някои предпланински градини, но неговото място е горе, в планините, където разнообразява скучните скални масиви.