Цъфтящи
Водна роза

Водна роза

ЖЪЛТА ВОДНА РОЗА, БЪРДУЧЕ

Nuphar luteum

 

Семейство Nymphaeaceae (Водни рози) у нас е представено с два вида – жълта и бяла водни рози. Името водна роза не се дължи на външната прилика с розата, а на специфичния аромат, излъчван от цветовете.

 

Бърдучето е многогодишно, красиво декоративно растение. По дъното на сладководни басейни пълзят дебелите му месести коренища – видоизменени стъбла. От тях се извисяват нагоре сочни дълги листни дръжки, изнасящи на водната повърхност едри листни петури. Те са елипсовидни очертания. Върхът им е заоблен, до леко стеснен, в основата са дълбоко врязани. Понякога, когато водата в басейна намалее или той обрасне гъсто, повечето листа нямат възможност  да се разстилат по повърхността на водата, а се завиват с петурите си по средната жилка и се насочват отвесно нагоре. Една част от листата са потопени във водата и те имат по-малка и прозрачна тънка петура. От коренището се образуват и цветовете. На дълги дръжки се изнасят на повърхността първо зелените сферични пъпки, обвити от чашелистчетата. Тогава те почти не се отличават от зелената маса на листата. Но през лятото (юни-септември) между плаващите листа се появяват напълно разцъфналите цветове. Чашелистчетата са кълбесто издути навън, уголемени, разтворени и оцветени отвътре ярко жълто. Те достигат 2 – 3 см дължина и се запазват и след цъфтежа. Навътре от тях са разположени многобройни също жълти, почти двойно по-къси венчелистчета, които се крият под многобройните тичинки. Тичинките са с плоски дръжки, с по два успоредно разположени по гърба им виолетови прашника. Сред оранжево оцветените тичинки се вижда бутилковиден плодник, на чийто връх се намира щитовидно плоско близалце. По брой на вълновидните нарези по ръба му може да се види, че плодникът е образуван от срастването на повече от десет плодолиста.

 

Жълтата водна роза може да се срещне из сладководните басейни със застояли или бавно течащи води – блата, езера, разливи на реки, а също и по черноморското крайбрежие и по устията на Камчия, Марица, Дунав и други. То с успех се отглежда в изкуствено създадени водни басейни в паркове. Едно от естествените му находища  – Аркутино – е обявено за защитен природен обект. Тръгнете ли по черноморското крайбрежие, отбийте се в резервата „Водни лили”, където наред с лилиите ще видите и жълтата водна роза, която образува с тях красиво естествено съобщество.

 

От далечни времена растението се е използвало за медицински цели.