Цъфтящи
Водна лилия

Водна Лилия

ВОДНА ЛИЛИЯ
Numphaea alba L.

Бялата водна роза, или както по-често я наричат водна лилия, расте из сладководни басейни с бавно течаща вода. От стелещи се по дъното на басейна масивни коренища се издигат нагоре дълги прави листни дръжки, които носят на върха си големи листни петури. Обикновено те са разположени перпендикулярно на дръжките и плуват по водната повърхност, но при гъсто обрастване на басейна петурите нямат възможност да се разпрострат свободно по повърхността и се изправят над нея , завити на руло.

 

Напълно развитите листни петури имат овално или кръгло очертание и достигат 30 см в диаметър. Листната им основа е силно врязана. От основата ветриловидно са разперени жилките, които към края се раздвояват под прав ъгъл. По този тип жилкуване видът се различава от жълтата водна роза. На дълги дръжки се изнасят до водната повърхност и цветните, конусовидно удължени пъпки. Четирите зелени чашелистчета остават и след разтварянето на цвета и с избеляващата си вътрешна повърхност се сливат със снежнобелите венчелистчета. Венчелистчетата са многобройни, спирално разположени и разперени встрани. Навътре от тях има множество тичинки, като най-външните, граничещи с венчето тичинкови дръжки са разширени и постепенно прохождат във венчелистчета. Най-отвътре има сферичен плодник с плоско близалце. Плуващите като звезди едри цветове на водната роза почти цял ден издават аромат, откъдето произлиза и местното наименование. Тя е примамка за водните насекоми, извършващи кръстосано опрашване.
Бялата водна роза е декоративно растение, но отглеждането му изисква специални съоръжения и се ограничава само в добре уредени паркови басейни. Естествените му находища с всяка година намаляват. То вирее само по разливите на реките в долното им течение, по черноморското крайбрежие, в Тунджанската хълмиста равнина и Тракийската низина, а в Северна България само в езерото Сребърна. Едно от най-големите находища, обявено като природен паметник, е при устието на река Ропотамо. При Аркутино туристи и излетници от специални мостчета-площадки магат да наблюдават големи площи водна повърхност, покрити от от водна лилия – една действително романтична гледка.
Стъблото на бялата водна риза съдържа ценни в медицинско отношение съставки.