Род Saxifraga от семейство Saxifragaceae (Каменоломкови) е многоброен. В Алпийската област виреят 40 вида, а у нас родът е застъпен с 23 вида. Родовото име идва от латинските думи saxus – скала, камък и fragus (от frango – ломя) – каменоломка. Това съчетание от думи изразява тяхната най-характерна особеност – растат изключително по скалисти места и пукнатини. Дълбоките им корени спомагат за разширяването на пукнатините и по този начин за разрушаването на скалите. Видовото латинско име означава различен цвят и е дадено заради различната багра на венчелистчетата.

Разноцветната каменоломка е двугодишно растение. Образува приосновна розетка от листа с клиновидна основа и от три до пет зъбци на върха, дълги около 1 см и широки половин сантиметър . Те са тревистозелени, покрити с жлезисти власинки. Стъблата са високи 10-15 см, често разклонени, също с жлезисти власинки. Стъблените листа са по-удължени по форма, най-често с триделни върхове. Съцветията са сбити многоцветни метлици, също с жлезисти разклонения. Цветовете са на сравнително дълги дръжки. Чашката се състои от сраснали до средата листчета с триъгълни зъбци. Венчелистчетата са дълги около половин сантиметър, заоблени, леко врязани на върха, в основата си стеснени в нокът. Те са бледорозови при разтварянето на цвета, като розовият цвят постепенно преминава в розовочервен. Тази промяна в баграта на венчелистчетата, при което в съцветието винаги има цветове с различна степен на развитие, е дала основание на видния чешки ботаник Й. Веленовски да я опише като „разноцветна”. След прецъфтяването плодната кутийка остава обвита в чашката. В нея се образуват множество дребни тъмни семенца. Растението цъфти от юни до август.

Разноцветната каменоломка се среща доста често във високопланинския пояс. Почти винаги расте на варовит терен. Красивите и доста едри и ярко обагрени цветове придават живописна гледка на фона на сивите еднообразни скални масиви. Истински естествени алпинариуми са скалите, обрасли с това растение в карстовия дял на Пирин – връх Вихрен, циркусите на Баюви дупки, Каменитица и Разложки суходол. На юг достига чак до връх Ореляка. Може да се види и на варовити и силикатни скали из Рила – край Джендемските езера, Седемте Рилски езера и по Урдина река. Разноцветната каменоломка е много рядко растение. Освен в посочените находища тя не се среща никъде другаде, затова е локален български ендемит.

Харесвате поста - споделете го с други!