БЕЛОЦВЕТЕН ДЕБЕЛЕЦ

Sempervivum leucanthum Panc.

Научното наименование на рода Sempervivum се среща още при Плиний Стари (23-79 г. от н.е) за вечнозелени растения. Видовото име leucanthum произлиза от гръцките думи leucos – бял и anthus – цвят. Наричано е така от сръбския ботаник Панчич през 1833 г заради бледите му цветове.
Белоцветният дебелец е многогодишно растение. Неправилно у нас го наричат алпийска роза – вероятно заради обилните розетки от месести листа, чиито червеникави краища наподобяват малки розички. Розетковите листа са дълги 2 см и широки 1 см., те са подути и двойно изпъкнали поради съдържащата се в тях водоносна тъкан. Тази морфологична и физиологична особеност позволява на дебелеца да понася неблагоприятни условия, особено продължително засушаване. Там, където други растения биха загинали, той продължава да се развива и цъфти.

Цялата повърхност на розетъчните листа е осеяна с гъсти къси жлезисти власинки, а ръбът им е снабден с по-дълги стърчащи или прилегнали власинки. Цветоносните стъбла са много по-едри от тези на червеникавия и достигат 20 см височина. Те са сочни, покрити с продълговати листа. Съцветията са щитовидно разперени полусенници. Цветовете имат 11–14 разперени линейно ланцетни венчелистчета и наподобяват бледи жълтозелени звездици. От външната страна венчелистчетата са пухести. Многобройните разположени в средата на цвета тичинки имат голи белезникави дръжки (видов белег) и жълти прашници.
Белоцветният дебелец расте по сухи каменисти и скални места. Често в скални пукнатини пуска дълбоки корени, а листните розетки се разполагат буквално на скалните плочи, където след отмиране на месестите листа в течение на много години се формират туфести образувания – начало на оскъдна почва. Расте и по скали, обрасли с тревисто-хвойнови съобщества. Ареалът му е по-широк, отколкото този на червеникавия дебелец. Среща се в почти всички наши планини, с изключение на Стара планина. Освен в България този вид расте в Югославия и Гърция, затова спада към групата на балканските ендемити.
Поради лесното вегетативно размножаване и невзискателността му той може да се използва за декоративни оформления.

 

Харесвате поста - споделете го с други!