ЧЕРВЕНИКАВ ДЕБЕЛЕЦ

Sempervivum erythraeum Vel.

Sempervivum  е род от семейство Crassulaceae (Тлъстигови), което наброява 10 рода с около 1 500 вида. Името на семейството идва от латинската дума crassus – тлъст, сочен, месест и изразява характерна особеност на растенията – наличие на месести, багати на вода и сокове листа. Родовото име  Sempervivum е от латински произход и означава вечно жив. То е дадено заради водоносната тъкан в сочните листа. Растенията не загиват и при най-сухи условия по места, където други трудно преживяват. Видовото име е от гръцки произход – erythros  – червен и erythreus – червеникав. То изразява баграта на цветовете.

 

Червеникавият дебелец е многогодишно тревисто растение. Подземното коренище образува къси издънки, които представляват нагъсто разположени, почти припокриващи се листни розетки. Всяка от тях не надминава 4.5 см в диаметър и наподобява малка зелка или розичка. Сочните листа се разперват встрани при влажно време и се подвиват като кълбо в сухо време. Те са стеснени в основата и заострени на върха. Покрити са отвсякъде с гъсти жлезисти власинки, само по ръбовете имат нееднакви четинести реснички. От средата на някои розетки се образува цветоносно стъбло, високо 10-20 см. То също е месесто, покрито с продълговати червеникави месести листа. Стъблото носи на върха къси разклонения с няколко цвята. Червеникавите чашелистчета са дълги и заострени, снабдени с пухести жлезисти власинки. Венчелистчетата са тесноланцетни, розови до тъмночервенопурпорни, дълги 1 см и широки около 1 мм. Разперени встрани, те наподобяват звезда. Многобройните тичинки са с виолетови дръжки  и жълти прашници.

 

Червеникавият дебелец цъфти през лятото (от юни до август). Расте по сухи, слънчеви скални групировки върху бедни на хумус почви в съседство с туфи от житно – острицови съобщества.

 

Този български ендемит вирее в някои планини на Западна България – Средна и Западна Стара планина, Рила, Пирин и Беласица. Неговото локално разпространение в България ни задължава да го пазим.

 

Червеникавият дебелец се отглежда лесно. Неговите красиви червеникави съцветия го правят удобен за разнообразяване на видовия състав в алпинеумни паркови композиции.

Харесвате поста - споделете го с други!